Strona główna / / Regulamin
Kategorie
TOP 10


Regulamin

 

 

Regulamin sklepu internetowego obowiązujący od dnia 25.05.2018 roku

 

Sklep internetowy www.sklep24.pzmwimet.pl (dalej: „Sprzedawca”)  prowadzony jest przez firmę PZM Wimet Zbigniew Wiśniewski Sp. J. z siedzibą w Józefowie, przy ul. Kruczej 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000078194, NIP: 532-000-02-86, REGON: 012038654.

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym, zwaną dalej „Kupującym”, jest osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie Sklepu Internetowego jest właściciel Sklepu - firma PZM Wimet Zbigniew Wiśniewski Sp. J., zwana dalej „Sprzedawcą”. 

2. Sklep prowadzi sprzedaż towarów w oparciu o niniejszy regulamin na odległość za pośrednictwem strony internetowej www.sklep24.pzmwimet.pl.

3. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego nie wymaga rejestracji.

4. Wszystkie informacje zawarte na stronie www.sklep24.pzmwimet.pl są dostępne w języku polskim.

5. Składając zamówienie w naszym sklepie internetowym pod adresem www.sklep24.pzmwimet.pl Kupujący oświadcza, że :

a. zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego postanowienia,
b. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach wysyłki towaru oraz wystawienia stosownego dowodu zakupu ,
c. że posiada pełną zdolność do czynności prawnych pozwalających na przyjęcie niniejszych warunków sprzedaży.

6. Niniejszy regulamin sklepu internetowego określa prawa i obowiązki stron przy sprzedaży produktów umieszczanych na stronie internetowej www.sklep24.pzmwimet.pl.

7. Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 25.12.2014 r. i stanowi dokument określający zasady sprzedaży w sklepie internetowym pod adresem www.sklep24.pzmwimet.pl.

 

8. Zakupów w sklepie internetowym pod adresem www.sklep24.pzmwimet.pl mogą dokonywać osoby powyżej 16 roku życia.

 

 

 

§ 2.Ceny zawarte w sklepie

1. Wszystkie ceny znajdujące się na stronie sklepu www.sklep24.pzmwimet.pl podane są w polskich złotych.

2. Cena podana przy każdym dostępnym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.

3. Ceny towarów podane na stronie www.sklep24.pzmwimet.pl nie zawierają kosztów wysyłki.

 

§ 3. Formy płatności

1. Kupujący może wybrać jeden z poniższych sposobów płatności.

a. Przy odbiorze (za pobraniem) - zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki (przy zamówieniu o wartości nie większej niż 1000 złotych brutto).
b. Przelew na rachunek bankowy - Kupujący wpłaca całkowitą wartość zamówienia na numer konta bankowego, który jest podany w momencie składania zamówienia. Towar wysyłany jest po wpłynięciu kwoty na rachunek Sprzedawcy.
c. Gotówka - jeśli odbiór towaru następuje osobiście przez Kupującego w siedzibie Sprzedawcy.
d. Karta kredytowa lub przelew elektroniczny. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.pl, na podstawie regulaminu dostępnego pod adresem: http://www.dotpay.pl/o_serwisie/regulaminy

2. Zamówiony towar można odebrać osobiście w siedzibie Sprzedawcy w Józefowie przy ul. Kruczej 2. Warunkiem odbioru jest uprzednie złożenie zamówienia i umówienie się z pracownikiem Sklepu Internetowego na termin odbioru. Kupujący kwitując odbiór towaru, potwierdza jego zgodność z zamówieniem. 

3. W przypadku stwierdzenia braku wpłaty w przeciągu 15 dni roboczych od złożenia zamówienia, zostanie ono anulowane bez powiadamiania Kupującego o zaistniałym fakcie.

4. W uzasadnionych przypadkach, dotyczących na przykład zamówienia o znacznej wartości, odroczenia wysyłki i magazynowania towaru, czy też produktów dostępnych tylko na zamówienie, może być wymagana przedpłata. Wysokość przedpłaty jest ustalana indywidualnie.

§ 4. Termin realizacji

1. Czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu potwierdzenia zamówienia do chwili wysłania przesyłki do Kupującego, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze.

2. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby realizacja zamówienia dotyczącego typowych znaków drogowych (tj. A1-A34 750/900 IG, B1-B38 600/800 IG , D600/600 IG, D600/750 IG ) nastąpiła w ciągu 24 godzin od zaksięgowania wpłaty w dni robocze, lecz termin gwarantowany to 3 dni robocze. Z uwagi na ogromną ilość wariantów wykonania – pozostałe znaki drogowe są wykonywane wg harmonogramu produkcji, a czas ich realizacji wynosi od 4 do 14 dni roboczych. W przypadku zamówienia innych produktów z asortymentu Sklepu Internetowego czas realizacji zamówienia jest zależny od dostępności danego produktu w magazynach Sprzedawcy

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wydłużenia czasu realizacji w przypadku chwilowego braku towaru w magazynie. O takim przypadku Kupujący każdorazowo jest informowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

 

§ 5. Dostawa towaru

1. Dostawa następuje na adres podany przez Kupującego w formularzu zamówienia.

2. Sprzedawca prowadzi sprzedaż na terenie Polski. Warunki sprzedaży i wysyłki towaru za granicę są uzgadniane indywidualnie z Kupującym.

3. Kupujący ma do wyboru następujące sposoby dostawy towaru.

a. Przesyłka kurierska – do 31,5kg w cenie 31,80 zł netto przy płatności przelewem na rachunek Sprzedawcy.
b. W przypadku płatności za pobraniem koszt przesyłki wzrasta o 5 zł netto.
c. Paleta euro – do 450kg w cenie 180 zł netto.
d. Warszawa i okolice – możliwa bezpłatna dostawa transportem Sprzedawcy przy zamówieniach powyżej 1000 zł netto, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
e. Paczka ponadgabarytowa – po uzgodnieniu telefonicznym.

f. Odbiór osobisty – bezpłatnie w siedzibie Sprzedawcy, znajdującej się 19 km od Centrum Warszawy przy trasie Warszawa-Otwock.

4. W chwili odbioru Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia, w obecności osoby dostarczającej towar, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz czy jest kompletna. Z chwilą pokwitowania na Kupującego przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia. W przypadku odbioru osobistego Kupujący również jest zobowiązany do sprawdzenia towaru będącego przedmiotem zamówienia.

5. Zgodnie z obowiązującym Prawem Przewozowym Kupujący, który zauważył uszkodzenie przesyłki po odjeździe kuriera, może zgłosić ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej. Przewoźnik ma obowiązek przysłać kuriera na miejsce dostawy w przeciągu 7 dni od daty doręczenia przesyłki w celu spisania Protokołu Reklamacji.

6. Reklamacje na uszkodzenia mechaniczne powstałe podczas transportu nie będą rozpatrywane bez poprawnie wypełnionego Protokołu Reklamacji oraz bez fabrycznego opakowania reklamowanego towaru.

7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Kupującego w formularzu zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zlecenia ponosi Kupujący. 

 

§ 6. Zwroty towaru

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta ( Dz.U. 2014 rok poz.827 ) Kupujący (Konsument będący osobą fizyczną zawierającą umowę w oparciu o niniejszy regulamin z PZM Wimet Zbigniew Wiśniewski sp. j. niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) ma prawo do rezygnacji z zakupu dokonanego w sklepie www.sklep24.pzmwimet.pl bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki.

2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie przez Kupującego ( Konsumenta ) pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy (załącznik numer 1.) przed jego upływem drogą pisemną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej email.

3. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że Sprzedawca nie poinformował Kupującego o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymogami art. 12 ust. 1 pkt 9 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu ( Konsumentowi) w odniesieniu do umów:

a. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
b. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
c. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
d. O świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

5. W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie, na poniżej podany adres, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy na poniższy adres :

PZM Wimet Zbigniew Wiśniewski Sp. J. 
05-420 Józefów,  ul. Krucza 2 

6. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.

7. Firma PZM Wimet Zbigniew Wiśniewski sp. j. zobowiązuje się do dokonania zwrotu kosztów w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki.

8. Zwrot dokonywany jest przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupującego.

9. Zwrotowi podlegają koszty dostawy do Klienta oraz koszt zamówionego produktu. Koszt odesłania produktu do sklepu pokrywa Kupujący.

§ 7.Reklamacje

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta za wady fizyczne lub prawne zakupionego Towaru (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności w przepisach art. 556 oraz art. 556 §1 - 556 §3 KC.

2. Klientowi z tytułu rękojmi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego Towaru.

3. Reklamacja może być złożona pisemnie listem na poniżej podany adres lub za pomocą poczty e-mail sklep@pzmwimet.pl

PZM Wimet Zbigniew Wiśniewski Sp. J. 
05-420 Józefów,  ul. Krucza 2

4. Przed złożeniem reklamacji zalecane jest skontaktowanie się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie – pomoże to w sprawniejszym rozpatrzeniu reklamacji.

5. Wszystkie produkty będące w ofercie www.sklep24.pzmwimet.pl są fabrycznie nowe i są objęte gwarancją producenta lub rękojmią sprzedawcy.

6. Firma PZM Wimet Zbigniew Wiśniewski sp. j. zobowiązuje się do pozytywnego rozpatrzenia gwarancji w przypadku gdy dany produkt posiadał wadę techniczną, oraz w przypadku wady powstałej w wyniku dostawy.

7. Reklamowany produkt należy wysłać na adres:

PZM Wimet Zbigniew Wiśniewski Sp. J.
05-420 Józefów,  ul. Krucza 2

8. Reklamacja jest rozpatrywana w ciągu maksymalnie 14 dni od daty otrzymania przesyłki przez firmę PZM Wimet Zbigniew Wiśniewski sp. j.

9. Firma PZM Wimet Zbigniew Wiśniewski sp. j. zastrzega sobie prawo do nieprzyjmowania przesyłek wysyłanych za pobraniem lub na koszt sklepu.

 

§ 8. Inne

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego, jak i ustawy o prawach konsumenta.

2. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: telefoniczny pod numerem 22 789 31 15 lub drogą elektroniczną na adres sklep@pzmwimet.pl.

3. Firma PZM Wimet Zbigniew Wiśniewski sp. j. zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

4. Wszelkie zmiany wchodzą w życie wraz z umieszczeniem ich pod adresem www.sklep24.pzmwimet.pl.

 

 

Załącznik nr 1.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

................................................                                                                                                                 ................................, dn. ......................

................................................

................................................

imię, nazwisko i adres konsumenta

 

 Adresat: 

PZM WIMET Zbigniew Wiśniewski sp. j.

05-420 Józefów k/Otwocka

ul. Krucza 2

e-mail: pzmwimet@pzmwimet.pl

telefon: 22 789 31 15

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr ……... zawartej dnia ........................... dotyczącej zakupu towaru/usługi ……………………………………………

 

 

 

.............................................

      podpis konsumenta