Strona główna / Tablice informacyjne / Znaki bezpieczeństwa / Znaki Chemiczne
Kategorie
TOP 10

Znaki Chemiczne

<< powrót do kategorii TABLICE INFORMACYJNE

<< powrót do kategorii ZNAKI BEZPIECZEŃSTWA

 

Znaki chemiczne

 

Oferta znaków chemicznych w naszym sklepie obejmuje przede wszystkim oznakowania według kategorii substancji niebezpiecznych, oznaczeń rurociągów oraz znaków ostrzegawczych dla materiałów niebezpiecznych. W naszym asortymencie znajdują się zarówno znaki chemiczne wykonane na podłożach sztywnych jak również na elastycznej folii. Od 1 czerwca 2015 roku oznaczenia zagrożeń chemicznych stosowane w Polsce określane będą przez międzynarodowy standard GHS (Global Harmonized System). Zgodnie z art. 61 rozporządzenia nr 1272/2008 do dnia 1 grudnia 2010 r. substancje chemiczne są klasyfikowane, oznakowane i pakowane zgodnie z dyrektywą nr 67/548. Natomiast od dnia 1 czerwca 2015 r. mieszaniny chemiczne będą klasyfikowane, oznakowane i pakowane zgodnie z dyrektywą nr 1999/45/WE.

 

 

 

Oznakowanie Chemikaliów GHS (WE nr. 1272/2008)

 

 

 

Oznakowanie Substancji Chemicznych - Kategorie Niebezpieczeństwa

 

 

 

Oznakowania Rurociągów (wg PN-70 N-01270/08)

 

 

 

Znaki Ostrzegawcze dla Materiałów Niebezpiecznych

 

 

 

Znaki Ostrzegawcze - Znakowania Rurociągów wg PN-70/N-01270/09

 

 

 

Substancje Niebezpieczne w Transporcie