Strona główna / Tablice informacyjne / Znaki bezpieczeństwa / Instrukcje BHP i PPOŻ.
Kategorie
TOP 10

Instrukcje BHP i PPOŻ.

<< powrót do kategorii TABLICE INFORMACYJNE

<< powrót do kategorii ZNAKI BEZPIECZEŃSTWA


Instrukcje BHP i PPOŻ.


W zgodzie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, pracodawca ma obowiązek wyposażyć każde stanowisko pracy w instrukcje BHP i PPOŻ, co wynika z art. 237 Kodeksu pracy oraz § 41 us.1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawach ogólnych przepisów BHP. Instrukcje BHP powinny być ogólnodostępne i umieszczone w miejscu, z którego może korzystać każdy pracownik. Polskie przepisy prawa zobowiązują pracodawcę do tego, aby każdy podwładny został zapoznany z instrukcjami maszyn i urządzeń wykorzystywanych na danym stanowisku pracy. 

Instrukcje BHP wykonane są zgodnie są z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Produkty powstają na płycie PVC.

 

 

Instrukcje PPOŻ.

 

  

 

 

Instrukcje BHP i Inne Ogólne

 

  

 

 

BHP - Obróbka Drewna

 

  

 

 

BHP - Obróbka Metali

 

  

 

 

Warsztaty Samochodowe

 

  

 

 

Magazyn i Transport

 

 

 

Budowlane i Mieszkaniowe

 

   

 

 

Gastronomiczno Spożywcze

 

  

 

 

Handel

 

 

 

Inne Instrukcje