Strona główna / Tablice informacyjne / Znaki bezpieczeństwa / Znaki Ochrony PPOŻ.
Kategorie
TOP 10

Znaki Ochrony PPOŻ.

<< powrót do kategorii TABLICE INFORMACYJNE

<< powrót do kategorii ZNAKI BEZPIECZEŃSTWA


Znaki Ochrony PPOŻ.


Znaki przeciwpożarowe (w skrócie PPOŻ.) oferowane przez PZM Wimet spełniają wymagania określone w Polskiej Normie PN-92/N-01256/01 oraz są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).

Sprzedawane przez nas znaki przeciwpożarowe wykonywane są na materiałach zwykłych: folia samoprzylepna FS oraz płyta twarda PVC, w technologii nadruku farbą fotoluminescencyjną. Na zamówienie możemy wykonać znaki na płytach fotoluminescencyjnych, także samoprzylepnych, bądź na blasze aluminiowej.

 

Znakami PPOŻ., powinny być oznaczone następujące miejsca:

  • drogi ewakuacyjne i pomieszczenia, w których w myśl przepisów techniczno-budowlanych wymagane są co najmniej 2 wyjścia ewakuacyjne, w sposób zapewniający dostarczenie informacji niezbędnych do ewakuacji
  • miejsca usytuowania sprzętu przeciwpożarowego
  • miejsca usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi
  • miejsca usytuowania przeciwpożarowych wyłączników prądu, kurków głównych instalacji gazowej i materiałów niebezpiecznych pożarowo
  • pomieszczenia, w których występują materiały niebezpieczne pożarowo
  • drabiny ewakuacyjne, rękawy ratownicze, pojemniki z maskami ucieczkowymi, miejsca zbiórki do ewakuacji i miejsca lokalizacji kluczy do wyjść ewakuacyjnych

 

 

Znaki Ochrony PPOŻ. wg PN-92/N-01256/01

 

      

 

 

Znaki Ochrony PPOŻ. z Podpisem

 

        

 

 

Techniczne Środki Ochrony Przeciwpożarowej wg PN-97/N-01256/04

 

      

 

 

Znaki PPOŻ. Uzupełniające

 

      

 

 

Znaki Ochrony PPOŻ. wg ISO 7010